9/5/08

Spin-In 1 Walkthrough

http://puzzle4u.com/spin_game.html

SAĞ, SOL, YUKARI, AŞAĞI tuşlarıyla oyun tahtasını hareket ettirip gülen yüzü dışarı çıkartın.

Use UP, DOWN, RIGHT, LEFT to move the board to get the smiley out of it.

Level 1
D,R,U,R


Level 2
R,U,L,D, R,U,R

Level 3

U,R,D,R, U,L,U,R, U,R

Level 4

U,R,D,L, U,R,D,L, U,R,D,R,

Level 5

R,U,R,D, R,U,L,D, R,D,L,U, R,


Level 6

D,L,U,R, D,R,L,U, R,U,R

Level 7

D,L,U,R, U,L,D,R, U,L,D,R, U,R

Level 8

L,D,R,U, L,D,L,U, R,D,L,U, R,D,R

Level 9

D,R,U,L, D,R,D,R, U,R,D,R, U,L,D,R, D,R

Level 10

D,R,U,L, D,R,D,R

Level 11

U,L,D,R, U,L,D,R, U,L,D,R, U,R

Leve 12

L,D,R,U, L,D,L,U, R,D,L,U, R,D,R


Level 13

U,R,D,L, U,R,U,L, U,R,D,R, U,L,D,R, U,L,D,R, U,R

Level 14

R,D,L,U, R,D,R,D, L,U,R,D, L,U,R,U, L,D,R


Level 15

U,R,U,R, D,L,U,R, U,L,D,R, D,L,U,R

Level 16

D,L,U,R, D,L,U,R, D,L,U,R, U,L,D,R, D,L,U,R

Level 17

D,R,U,R, D,L,U,R, L,D,R,U, R,D,L,U,R

Level 18

D,R,L,U, R,D,R,U, L,D,L,U,R

Level 19

D,R,U,L, U,R,D,L, U,R,D,L, U,R,U,R, U,R

Level 20

U,L,D,R, D,L,U,R, D,L,U,L, D,R,U,R, D,L,U,R, D,L,U,R, D,R